Στην υπηρεσία Distribution συμπεριλαμβάνονται οι παρακάτω τρόποι διανομής: Γραμματοκιβώτιο – φωτογραφίες Διανομή Πόρτα-Πόρτα – φωτογραφίες Αυτοκίνητα – Φανάρια (κόμβοι) –

Read more

Στην υπηρεσία Sales Promotion συμπεριλαμβάνονται οι παρακάτω τρόποι προώθησης: Γευστικές Δοκιμές – φωτογραφίες Events – Special Events – φωτογραφίες Outdoor

Read more

Στην υπηρεσία Trading Departments αναλαμβάνουμε: Δημιουργία, οργάνωση & ανάπτυξη τμημάτων πωλήσεων για λογαριασμό εταιρειών και η παρακολούθηση τους. Δημιουργία, οργάνωση

Read more

Στην υπηρεσία Marketing Services συμπεριλαμβάνονται: Δημιουργικό τμήμα (σχεδιασμός εντύπων). Η συνεργασία μας με έμπειρους & καταξιωμένους στον χώρο σχεδιαστές γραφικών

Read more

Ένας Σύμβουλος Διανομής είναι στη διάθεσή σου για να σε καθοδηγήσει σχετικά με τον ενδεικτικό τρόπο σχεδίασης του φυλλαδίου σας

Read more