Σύμβουλος Διανομής

Περιγραφή Υπηρεσίας

Ένας Σύμβουλος Διανομής είναι στη διάθεσή σου για να σε καθοδηγήσει σχετικά με τον ενδεικτικό τρόπο σχεδίασης του φυλλαδίου σας αλλά και στην οργάνωση της διανομής σου.

Έχοντας πραγματοποιήσει όλα αυτά τα 20 χρόνια χιλιάδες πλέον διανομές, οι σύμβουλοι μας είναι σε θέση να σου δώσουν τις απαραίτητες οδηγίες – προτάσεις & να δημιουργήσετε μαζί την ενέργεια – πλάνο της διανομής γνωρίζοντας τις ανάγκες του κλάδου σας και έχοντας ως τελικό στόχο την αποτελεσματική διανομή των φυλλαδίων.

Ακόμα, ο σύμβουλος διανομής είναι υπεύθυνος για την ενημέρωση αλλά και βελτίωση, σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητο, της ενέργειας σου.